Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 23-Apr-2024

1. Introduktion

Välkommen till Lyxresan Travels. Vi är en lyxresebyrå  som erbjuder förmånliga priser, rabatter och VIP-förmåner på över 1000 hotell världen över. Vår högsta prioritet är att skydda din information. Denna integritetspolicy gäller för lyxresantravels.com och Lyxresan Travels och styr insamling och användning av data. För ändamålen i denna integritetspolicy, om inte annat anges, inkluderar alla hänvisningar till Lyxresan Travels även lyxresantravels.com. Genom att använda Lyxresan Travels webbplats samtycker du till de databehandlingspraxis som beskrivs i detta dokument.

2. Insamling av din personliga information

Lyxresan Travels kan samla in personligt identifierbar information, såsom din e-postadress. Vi kan också samla in anonym demografisk information, som inte är unik för dig, såsom dina vistelsedatum och preferenser för din resa.

3. Användning av din personliga information

Lyxresan Travels samlar in och använder din personliga information för att driva och leverera de tjänster du har begärt. Lyxresan Travels kan också använda din personligt identifierbara information för att informera dig om andra produkter eller tjänster som är tillgängliga från Lyxresan Travels och dess dotterbolag.

4. Delning av information med tredje part

Lyxresan Travels säljer, hyr inte ut eller leasar ut sina kundlistor till tredje part.

Lyxresan Travels kan dela data med betrodda partners för att hjälpa till med statistisk analys, skicka e-post eller post, tillhandahålla kundsupport eller ordna leveranser. Alla sådana tredje parter är förbjudna att använda din personliga information utom för att tillhandahålla dessa tjänster till Lyxresan Travels, och de är skyldiga att upprätthålla sekretessen för din information.

Lyxresan Travels kan dela din information med reklamplattformar som Facebook, Google och Reddit om du har samtyckt via vår cookiebanner.

5. Rätt att få tillgång till, modifiera eller radera din information

På Lyxresan Travels har du rätt att få tillgång till, ändra eller radera den personliga information vi har om dig. Om du vill utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss med hjälp av detaljerna nedan.

6. Säkerhet för din personliga information

Lyxresan Travels skyddar din personliga information från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Lyxresan Travels använder följande metoder i detta syfte: – SSL-protokoll.

I vissa fall behandlas kreditkortsuppgifter för att garantera en hotellbokningar, i sådanafall skyddas den användning av kryptering, såsom Secure Sockets Layer (SSL) -protokollet och är fullständigt PCI-DSS-kompatibelt, i enlighet med rådande krav på säker korthantering.

7. Kontaktinformation

Lyxresan Travels välkomnar dina frågor eller kommentarer angående denna integritetspolicy. Om du har frågor om integritetspolicyn, kontakta oss nedan:

E-postadress: [email protected]


Let us help build your next trip

Give us a little bit of information – like budget, and type of trip, and let us come with a suggestion for your next memorable trip. Fill out as much or as little as you know and we’ll get back to you soon.